almelo1900_03

Oud Almelo

Almelo 1900

Klik voor de volgende ...

De markt, met links hotel Van Ouds de Prins. In het midden het Oude Stadhuis, hier in gebruik als politiebureau en telegraafkantoor. Rechts de Beurs.